Aktualności

                                                                                                                                                                                                             

                              GMINA ŚWIESZYNO

                GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
                                 W ŚWIESZYNIE

 

 

PROJEKT SOCJALN

PROJEKT SOCJALNY

„Przemoc nie jedno ma imię – bądź świadomy i bezpieczny”

 

Seniorze, przyjdź na spotkanie, by dowiedzieć się na jakie zagrożenia narażone są osoby starsze,
jak się przed nimi uchronić i gdzie można uzyskać pomoc.

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.10.2023r. o godz. 9:00, w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno, Świeszyno 36.

 

Projekt realizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świeszynie.

 


 

     GMINA ŚWIESZYNO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie w październiku 2023r. realizuje projekt socjalny pod hasłem „Przemoc nie jedno ma imię – bądź świadomy i bezpieczny”. Projekt skierowany jest do osób starszych zagrożonych przemocą. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie przemocy na terenie Gminy Świeszyno poprzez zorganizowanie dyżurów specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Bezpłatne telefoniczne konsultacje ze specjalistami odbędą się w dniach:

  1. 09.10.2023r. w godzinach 9:00 – 11:00 – specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie Pani Anna Płocha tel. 512585260;
  2. 10.10.2023r. w godzinach 10:00 - 12:00 – dzielnicowy z Komisariatu II Policji w Koszalinie Pan Rafał Olesiński tel. 512585260;
  3. 17.10.2023r. w godzinach 8:00 – 10:00 – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeszynie Pani Magdalena Matysek tel. 512585260;
  4. 25.10.2023r. w godzinach 9:00 – 11:00 – Kurator Zawodowa z Sądu Rejonowego w Koszalinie Pani Joanna Drzewiecka tel. 512585260.